Тун удахгүй

Бид тун удахгүй хүүхдэд зориулсан загвар гаргахаар ажиллаж байна.